Poznaj nasze postulaty

Tak dla prostego i stabilnego systemu podatkowego

Tak dla państwa przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami

Tak dla ogólnopolskiego programu in vitro

Tak dla bezpośrednich wyborów marszałków województw

Tak dla likwidacji powiatów (+reforma ochrony zdrowia!)

Tak dla jednomandatowych okręgów wyborczych do rad miast/gmin/sejmików

Tak dla ograniczenia liczby radnych o 1/3

Tak dla bezpłatnego transportu publicznego

Tak dla nowego kompromisu aborcyjnego

Tak dla oddzielenia funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości

Tak dla likwidacji kuratoriów oświaty

Tak dla programu inwestycji lokalnych dla placówek oświatowych

Tak dla domów i bloków jako mini elektrowni

Tak dla budowy tanich i dostępnych mieszkań

Tak dla edukacji ekologicznej i zdrowotnej

Tak dla rewitalizacji i termomodernizacji

Tak dla bezpieczeństwa

Tak dla niezależnych mediów publicznych

Tak dla praw zwierząt

Tak dla cyfryzacji usług publicznych

Tak dla państwa przyjaznego obywatelom

Tak dla dofinansowania psychiatrii dla dzieci i młodzieży

Tak dla szkoły otwartej i wolnej od ideologii