You are currently viewing Tak dla programu inwestycji lokalnych dla placówek oświatowych

Tak dla programu inwestycji lokalnych dla placówek oświatowych

Polskie szkoły potrzebują doinwestowania. Wiele placówek ciągle nie jest poddana termomodernizacji, sale lekcyjne nie zostały odnowione – stąd potrzeba poważnych prac remontowych. Ale równie ważne są nowoczesne pomoce naukowe i komputeryzacja.

Proponujemy uruchomienie programu inwestycji lokalnych przeznaczonych dla szkół różnych szczebli – zarówno na większe prace remontowe, jak i mikroinwestycje (np. doposażenie sal lekcyjnych). Poziom dotacji rządowych kształtowałby się na poziomie 70%, a pozostałą część (wkład własny) mogłyby zebrać we własnym zakresie samorządy, organizacje czy rady rodziców.

Dodaj komentarz