You are currently viewing Tak dla likwidacji kuratoriów oświaty

Tak dla likwidacji kuratoriów oświaty

Główną zmianą w zakresie edukacji w pierwszej kolejności powinna być likwidacja reliktu przeszłości, jakim są kuratoria oświaty, rozszerzając kompetencje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, odpolityczniając w ten sposób polskie placówki oświatowe.

 „Chcemy odpolitycznić oświatę, dlatego, że kuratoria oświaty są wybitnie upolitycznionym tworem. Czy dzięki temu szkoły lepiej funkcjonują? W tej chwili kuratoria wpływają także na to, kto będzie dyrektorem szkoły w poszczególnych gminach. To rodzice przede wszystkim powinni decydować, kto w danej szkole zarządza, bo to im najbardziej zależy, żeby ich dzieci były najlepiej wykształcone” – Marek Materek.

Dodaj komentarz