You are currently viewing Tak dla praw zwierząt

Tak dla praw zwierząt

Jesteśmy za wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskiwania ich futra. Unia Europejska zamierza wprowadzić ogólnoeuropejski zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz wprowadzania do obrotu w UE futer od nich pochodzących. 1 marca 2023 roku zakończono zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Ustawodawczą skierowaną do Komisji Europejskiej, dotyczącą wprowadzenia ogólnoeuropejskiego zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu produkcji futra i zakazu wprowadzania do obrotu w UE futer od nich pochodzących. Zebrano ponad 1.700.000 podpisów. Powyższe zainicjowało procedurę rewizji (zmiany) prawa Unii Europejskiej w danym zakresie.

Polska jest drugim, po Chinach, producentem futer na świecie – rocznie w Polsce zabijanych jest około 6.000.000 zwierząt futerkowych. Jednocześnie, procederem tym zajmuje się bardzo wąska grupa hodowców – dochody z tej branży to zaledwie 0,0008 PKB. Co istotne, 98% wytwarzanych w Polsce futer przeznaczonych jest na eksport, podczas gdy w naszym kraju pozostają wszystkie koszty tej produkcji – środowiskowe, społeczne, epidemiologiczne.

Hodowla zwierząt futerkowych jest z natury okrutna i jest powszechnie odrzucana przez obywateli Polski. Z wprowadzeniem zakazu hodowli zwierząt futerkowych zgadza się zdecydowana większość polskiego społeczeństwa – z danych BIOSTAT z roku 2021 wynika, że jest to 72% Polaków.

Jest to początek naszej drogi, mającej na celu podniesienie świadomości prozwierzęcej Polek i Polaków i poprawę jakości życia wszystkich zwierząt. Chcemy jednocześnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pomóc im odnaleźć się w nowych realiach prawnych.

Dodaj komentarz