You are currently viewing Tak dla domów i bloków jako mini elektrowni

Tak dla domów i bloków jako mini elektrowni

Kontekst geopolityczny (agresja Rosji na Ukrainę) spowodował daleko idące zmiany w całym systemie energetycznym w Polsce i w całej Europie. Przyspieszone odcinanie od rosyjskich surowców wymusza na szczeblu rządowym i samorządowym dywersyfikację źródeł energii i przestawienie się na czystą, zieloną energię.

Przykład gminy Potęgowo, jak i innych gmin w kraju pokazuje, że poszczególne jednostki samorządu chcą być samowystarczalne energetycznie. Coraz więcej klastrów energetycznych w kraju również potwierdza tendencję budowania samowystarczalnych energetycznie podmiotów – zarówno na poziomie miast i gmin, jak i osiedli, bloków czy domów.  

„Gmina Potęgowo w zrównoważony sposób wykorzystuje swoje zasoby jak również promuje działania niskoemisyjne. Wybudowana przez Gminę Potęgowo sieć ciepłownicza w Potęgowie znacząco ograniczyła emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach zadania budowy sieci ciepłowniczej została wyłączona z użytkowania przestarzała kotłownia opalana węglem. Zasilanie w energię cieplną dla 16 mieszkalnych budynków wielorodzinnych, 6 budynków użyteczności publicznej, m.in. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, GOPS, przedszkole i szkołę podstawową oraz 6 budynków indywidulanych realizowane jest z funkcjonującej od 2014 r. ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w pobliskim Darżynie, której właścicielem jest prywatny przedsiębiorca – partner przedsięwzięcia.

Biogazownia korzysta z masy organicznej, takiej jak np. kukurydza, ziemniaki i gnojowica, poddawanej fermentacji, która jest pozyskiwana min. od lokalnych rolników i przedsiębiorców. W wyniku dalszych procesów technologicznych wytwarzana jest w skojarzeniu energia elektryczna i cieplna. Ponadto zamontowane zostały w Gminie Potęgowo panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, które oprócz korzyści ekonomicznych dla samorządu zwiększają wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska – mówi Dawid Litwin, wójt Gminy Potęgowo.

Dodaj komentarz