You are currently viewing Tak dla prostego i stabilnego systemu podatkowego
Financial planning and Tax saving conception

Tak dla prostego i stabilnego systemu podatkowego

Doprowadzimy do tego, aby system był przede wszystkim stabilny, przewidywalny i prosty. 

Zlikwidujemy podatek dochodowy od osób fizycznych, który zastąpiony zostanie podatkiem od funduszu płac niezależnie od tytułu świadczenia pracy. 

Wprowadzimy jednolitą daninę od przychodu dla Indywidualnej Działalności Gospodarczej, bez prawa odliczania VAT. 

Wprowadzimy jednolity podatek korporacyjny od przychodu. 

Podzielimy Spółki z.o.o. na spółki typu „S” – reżim prawny na poziomie dzisiejszej jednoosobowej działalności gospodarczej oraz typu „C” – reżim prawny jak obecnie. Podatki na takim samym poziomie % przychodu. Z nowego systemu budżet otrzyma zbliżoną kwotę, a przestanie być on udręką dla przedsiębiorców i urzędników skarbowych. System też zmusi unikających płacenia opodatkowania do uczciwego rozliczania się z państwem polskim.

Zmiany podatkowe, które proponujemy wynikają wprost z rekomendacji przygotowanych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z Fundacją Warsaw Enterprise Institute.

Dodaj komentarz