You are currently viewing Tak dla cyfryzacji usług publicznych

Tak dla cyfryzacji usług publicznych

Polska powinna przenieść jak najwięcej usług administracji publicznej do sieci. Dobrym przykładem są kraje skandynawskie, które 99% spraw istotnych dla obywateli realizują on-line. Cyfryzacja nie powinna być celem samym w sobie. 

Według Nowej Demokracji TAK procesy zmierzające do ucyfrowienia administracji powinny być konstruowane przede wszystkim z myślą o usprawnianiu funkcjonowania społeczeństwa. Nie mogą być projektem rozpisanym jedynie po to, by zapewniać miejsca pracy w kolejnych ministerstwach. Będziemy stawiać na centralny system cyfryzacji administracji, a nie na mnożenie setek aplikacji i programów.

Nasze główne postulaty w sferze administracji:

• aktualizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) z naciskiem na administrację samorządową,

• wsparcie samorządów – tak, aby ich urzędy były „w sieci” – udostępniały wszystkie swoje usługi w postaci cyfrowej (e-usługi),

• dostęp do cyfrowych usług publicznych (e-usług) dla każdego obywatela,

• wspólna platforma elektronicznych usług administracji publicznej (poziom lokalny, regionalny, krajowy),

• wymóg integracji e-usług – tak, aby klient za jednym razem mógł skorzystać z ciągu e-usług, np. złożył elektronicznie deklarację podatkową, zobaczył jaką ma decyzję wymiarową i od razu mógł ją opłacić on-line,

• podnoszenie poziomu dojrzałości e-usług (poprzez elektroniczną weryfikację tożsamości do pełnego cyfrowego procesu załatwienia sprawy, 5 poziom),

• łatwa dostępność informacji sektora publicznego – wystawianie informacji w postaci cyfrowej usługi publicznej np. stan zaangażowania budżetu na dany moment, rejestry zamówień publicznych, zawartych umów, raporty, sprawozdania,

• obniżanie kosztów funkcjonowania administracji publicznej – podnoszenie poziomu cyfryzacji,

• zachęcanie obywateli do korzystania z e-usług poprzez zwolnienie z opłat administracyjnych i/lub skarbowych, podobnie jak banki nie pobierają opłat za operacje wykonywane przez Internet,

• podnoszenie poziomu bezpieczeństwa e-administracji – większe nakłady finansowe na bezpieczeństwo wystawianych cyfrowych usług publicznych, dostosowanie systemów elektronicznych na wypadek  sytuacji epidemicznych, klęsk żywiołowych, działań wojennych itp.

Dodaj komentarz