You are currently viewing Tak dla państwa przyjaznego obywatelom
Portrait of confident smiling female office employee during daily work with laptop and documents

Tak dla państwa przyjaznego obywatelom

Państwo przyjazne obywatelom to państwo, które minimalizuje administrację publiczną do tej niezbędnej oraz wprowadza narzędzia ułatwiające dostęp do usług publicznych. By aparat naszego państwa mógł być przyjazny obywatelom, jego przedstawiciele muszą z każdym rozmawiać, wyciągać wnioski, a następnie wprowadzać kluczowe dla jego funkcjonowania zmiany.

Dodaj komentarz