You are currently viewing Tak dla nowego kompromisu aborcyjnego

Tak dla nowego kompromisu aborcyjnego

Aborcja to temat wzbudzający liczne kontrowersje. Dostęp do bezpiecznej aborcji został ustanowiony jako prawo człowieka przez wiele międzynarodowych organizacji, takich jak: Komitet Praw Człowieka ONZ, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka i Afrykańską Komisję ds. Prawa Człowieka i Narodów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje niebezpieczną aborcję za problem zdrowia publicznego. Eksperci WHO opracowali wytyczne, które zawierają zalecenia oraz przepisy dotyczące aborcji w celu ochrony zdrowia kobiet.

Naszym zdaniem kobiety w Polsce powinny mieć zagwarantowane to świadczenie medyczne przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Jesteśmy na TAK dla decyzji kobiet w sprawie aborcji w przypadkach, gdy

1. Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2. Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Tak jak określała to ustawa z dnia z dnia 7 stycznia 1993 roku O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jesteśmy też na TAK dla edukacji seksualnej oraz do łatwiejszego dostępu do antykoncepcji.

Dodaj komentarz