You are currently viewing Tak dla bezpośrednich wyborów marszałków województw

Tak dla bezpośrednich wyborów marszałków województw

Przejęcie przez Zjednoczoną Prawicę radnego Kałuży było zdradą stanu. 

Przejęcie przez Zjednoczoną Opozycję marszałka Chełstowskiego zwycięstwem demokracji. 

Jedno i drugie założenie jest nieprawdziwe. 

Aktualnie Marszałka Województwa wybierają radni. Często, by zachować funkcje Marszałkowie na najróżniejsze sposoby odwdzięczają się za poparcie radnym i Ich bliskim. Czas skończyć z polityczną korupcją w samorządach wojewódzkich. 

Marszałek Województwa powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców danego regionu. 

Marszałek powinien mieć możliwość samodzielnego wyboru najbliższych współpracowników ze względu na kompetencje a nie polityczną przynależność. Marszałek wybierany przez Mieszkańców daje gwarancje pracy dla dobra publicznego a nie dobra partii, która desygnowała go na to stanowisko. 

Pieniądze europejskie nie mogą być kolejnymi pieniędzmi pozostającymi w kwestii tej czy innej partii politycznej to pieniądze wszystkich mieszkańców danego województwa.

Nowa Demokracja TAK przygotowuje reformę funkcjonowania samorządu terytorialnego, by państwo i samorząd działały sprawniej, świadcząc wysokiej jakości usługi publiczne dla obywateli.

Dodaj komentarz