You are currently viewing Tak dla ogólnopolskiego programu in vitro
a couple kisses while teaching an ultrasound of their first child to the camera.

Tak dla ogólnopolskiego programu in vitro

Od narodzin pierwszego w Polsce dziecka z zapłodnienia pozaustrojowego minęło już 35 lat. 

Jednak jak się okazuje samo in vitro wywołuje emocje. Gdyby to były emocje związane z cudem narodzin byłoby to absolutnie zrozumiałe. 

Jednak one bywają inne i w naszej ocenie zupełnie niepotrzebne. Procedura in vitro pozwala zrealizować największe marzenie pary młodych ludzi o tym by zostać rodzicami. Świat, który nie realizuje marzeń nie powinien istnieć.

Naszym celem jest wprowadzanie ogólnopolskiego bezpłatnego programu in vitro, dającego szansę na rodzicielstwo. 

W ostatnich latach polskie państwo w tym zakresie zastępowały często samorządy, tak dalej być nie powinno. 

Deklarujemy wsparcie dla idei in vitro bo piękno które się z nią wiąże jest wyjątkowe. 

Wprowadzimy ogólnopolski program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. 

W obliczu rosnącego wyzwania demograficznego w Polsce, każda szansa na zwiększenie liczby narodzin musi zostać wykorzystania.

W ramach programu zapewniona zostanie bezpłatna pomoc medyczna dla par, które nie mogą mieć dzieci w naturalny sposób. Program ten będzie obejmował kompleksowe leczenie w ramach procesu zapłodnienia pozaustrojowego, w tym badania diagnostyczne, wizyty u specjalistów, procedury medyczne oraz leki.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie programu, potrzebne będzie wyznaczanie limitów leczenia i organizowanie naboru, zgodnie z zasadą równego dostępu. Ważne jest również zapewnienie opieki medycznej i psychologicznej dla pacjentów, którzy korzystają z programu.

Dodaj komentarz