You are currently viewing Tak dla dofinansowania psychiatrii dla dzieci i młodzieży

Tak dla dofinansowania psychiatrii dla dzieci i młodzieży

Lecznictwo psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w Polsce od lat znajduje się w zapaści. Problemy z finansowaniem oraz brakiem specjalistów spowodowały zamknięcie przez ostatnie lata wielu oddziałów przeznaczonych dla najmłodszych pacjentów.

Przez wiele lat problem dotyczący chorób na podłożu psychicznym dotykający dzieci i młodzieży był bagatelizowany, co doprowadziło do katastrofalnych skutków. Współcześnie, kiedy dzieci narażone są na wiele czynników wpływających negatywnie na ich zdrowie psychiczne, jak np. panująca pandemia COVID-19, czy media społecznościowe, system lecznictwa psychiatrycznego wymaga diametralnych zmian, ponieważ nie zapewnia podstawowego wsparcia dla rodzin dzieci chorych, a także kompleksowej oraz powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej w tej dziedzinie.

Musimy mieć na uwadze, że zjawiska wywołujące u dzieci i młodzieży choroby psychiczne będą się nasilać. Obecny system wymaga przemyślanych działań systemowych, których priorytetem powinno być zwiększenie nakładów finansowych na lecznictwo psychiatryczne, zapewnienie odpowiedniej ilość specjalistów psychiatrów i psychologów, a także zwiększenie ilości miejsc dostępnych dla młodych pacjentów na oddziałach psychiatrycznych.

Działania powinny skupiać się dodatkowo na wczesnej interwencji w polskich placówkach oświatowych za pomocą odpowiednio dobranych programów szkolnych oraz przedszkolnych, bowiem zdrowie psychiczne dzieci i osób dorastających w znacznej mierze zależy od wpływu najbliższego otoczenia społecznego. Pamiętajmy, że ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi i dbałość o nie od najmłodszych lat jest naszą inwestycją na przyszłość.

Dodaj komentarz