You are currently viewing Tak dla jednomandatowych okręgów wyborczych do rad miast/gmin/sejmików

Tak dla jednomandatowych okręgów wyborczych do rad miast/gmin/sejmików

Jednomandatowe okręgi wyborcze pozwalają wyborcom głosować na konkretnego kandydata, a nie na listę układaną przez partie. Mandaty zdobywają kandydaci, którzy mają silne lokalne poparcie i są mocno związani ze swoimi okręgami wyborczymi.

Dotychczasowa ordynacja proporcjonalna oznacza często korupcję polityczną. Ogranicza obywatelom możliwość wyboru z uwagi na fakt, że wyborcy muszą głosować na tych, których proponują im liderzy partyjni w określonej przez siebie kolejności na listach. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych pozwoli na pogłębienie relacji wyborców z kandydatami. System ten minimalizuje również ryzyko zwycięstwa kandydata o skrajnych poglądach politycznych.

Dodaj komentarz