You are currently viewing Tak dla bezpłatnego transportu publicznego

Tak dla bezpłatnego transportu publicznego

Wykluczenie transportowe w Polsce to bardzo ważny temat, o którym mówi się coraz częściej. Niestety, mamy w kraju wiele miast, miasteczek i wsi odciętych od możliwości podróżowania komunikacją publiczną (autobusem, pociągiem).

Stąd postulat Ruchu Marka Materka dotyczący bezpłatnego transportu publicznego, przede wszystkim autobusowego, polegający na przyznawaniu dotacji tym samorządom, które miałyby za zadanie rekompensować utratę przychodów wynikającą z braku sprzedaży biletów.

W przypadku miejskiej komunikacji często ponad połowę kosztów pokrywa samorząd, natomiast coraz niższy udział procentowy stanowi przychód ze sprzedaży biletów.  Według naszej koncepcji, dotacje rządowe mogłyby być przyznawane tym samorządom, które wyraziłyby chęć wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie swojego miasta/gminy.

W programie dotacji, należy także wprowadzić wskaźnik częstotliwości kursów. Ustalenie liczby minimalnych połączeń na danej trasie sprawia, że osoby korzystające z transportu publicznego mają większą swobodę w planowaniu swoich działań i dotarcia do celów w wygodny i szybki sposób. W efekcie, bardziej efektywny i zorganizowany transport publiczny może przyciągnąć nowych użytkowników.

Zmiany klimatyczne wywołane przez emisję CO2 z transportu miejskiego są obecnie jednym z najważniejszych problemów w dziedzinie ochrony środowiska, dlatego projekt ten miałby na celu zachęcić mieszkańców do zmiany środka transportu – z samochodu osobowego na rzecz komunikacji miejskiej. Chcemy, by jak najwięcej osób mogło korzystać z ekologicznych środków transportu – by nasze miasta stawiały na alternatywne środki transportu, czyniąc mieszkańców szczęśliwszymi i zdrowszymi.

Dodaj komentarz