Partia polityczna Nowa Demokracja TAK jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, zwanej dalej ustawą o partiach, innych ustaw regulujących funkcjonowanie partii politycznych i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.

Podzielasz nasze wartości?

Zobacz, jak dołączyć do Nowej Demokracji TAK