Przekaż wsparcie dla Nowej Demokracji TAK!

Razem Stworzymy lepszą Polskę

Witajcie Drodzy  Przyjaciele !

Dziękujemy za odwiedzenie strony Nowa Demokracja TAK. Przed Tobą otwiera się możliwość, by przyczynić się do kształtowania przyszłości naszego kraju. Chociaż nie jesteś z nami formalnie związany jako członek partii, to wiedz, że Twoje wsparcie jest dla nas bezcenne.

Nowa Demokracja TAK to nie tylko partia, to przede wszystkim ruch społeczny, który stawia na innowacyjność, sprawiedliwość, a przede wszystkim na ludzi. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu wszystkich obywateli, Polska może stać się lepszym miejscem dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Pierwszym krokiem do takiej przemiany jest budowa silnej, nowoczesnej i demokratycznej platformy politycznej, która pozwoli nam realizować nasze cele. Dla osiągnięcia tego celu potrzebujemy Twojego wsparcia. Twoja darowizna, bez względu na jej wielkość, będzie miała realny wpływ na naszą działalność.

Kto może dokonać darowizny

Przelewu może dokonać osoba fizyczna, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

• ma polskie obywatelstwo,

• ma miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• ma rachunek bankowy (własny lub wspólny), z którego dokona standardowego przelewu

Wpłaty na rzecz partii od osób prawnych i spółek osobowych są zabronione przez ustawę o partiach politycznych.

Informacje o wpłatach w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł od danej osoby, zgodnie z ustawą o partiach politycznych, zostaną zamieszczone w rejestrze wpłat udostępnianym na stronie internetowej Nowa Demokracja TAK. W rejestrze wpłat zamieszcza się następujące informacje:

1) imię, nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania* osoby dokonującej wpłaty;

2) datę wpłaty;

3) wysokość wpłaty.

*miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Limit wpłat od jednej osoby fizycznej w I połowie 2023 r.: 52.350,00 zł. Do w/w limitu wliczają się wszystkie darowizny dokonane na subkonta partii w 2023 roku.

Nasz numer konta