You are currently viewing Tak dla niezależnych mediów publicznych

Tak dla niezależnych mediów publicznych

Według Konstytucji „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Fundamentalnym aspektem demokratycznego państwa jest przede wszystkim prawo do wolności słowa, co jest nierozerwalnie związane z prawem do wolności prasy.

Media publiczne są pośrednikiem pomiędzy instytucjami systemu politycznego, a społeczeństwem. Powinny zapewniać różnorodność, niezależność oraz rzetelność i kompletność informacji. W związku z tym, że zjawisko polityzacji oraz komercjalizacji mediów jest w Polsce na porządku dziennym, a deklaracje dotyczące wolności słowa zawarte w Konstytucji nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, ważnym czynnikiem jest zapewnienie środkom masowego przekazu wolności  i niezależności od systemu sprawowania władzy.

Aby zapewnić niezależność mediów publicznych, potrzebujemy odpowiednich przepisów i procedur, które zabezpieczą ich autonomię i oddzielą je od wpływów politycznych czy komercyjnych. Przede wszystkim, niezbędne jest stworzenie niezależnego organu regulacyjnego, który będzie miał za zadanie monitorowanie pracy mediów publicznych i zapewnienie ich niezależności. Dodatkowo, ważne jest, aby zapewnić stabilne i odpowiednie finansowanie mediów publicznych, które pozwoli na realizację ich misji i zadań. Finansowanie powinno być wolne od wpływu rządu lub innych interesów prywatnych.

Należy również wprowadzić zasady transparentności w zarządzaniu mediami publicznymi oraz określić kryteria, na podstawie których mianowane są ich kierownictwa i redakcje. 

Dodaj komentarz