You are currently viewing Tak dla oddzielenia funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości

Tak dla oddzielenia funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości

Połączenie funkcji Prokuratora Generalnego będącego zwierzchnikiem prokuratury i Ministra Sprawiedliwości stojącego na czele organów administracji rządowej stanowi zagrożenie dla praworządności kraju.

Powierzenie instytucjonalnej władzy jednej osobie, w dodatku będącej aktywnym politykiem wywołuje negatywne skutki dla niezależności systemu prokuratorskiego od polityki. Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości będzie kluczowym krokiem w kierunku wypracowania optymalnego modelu autonomicznej prokuratury, a co za tym idzie – przywrócenia stanu praworządności.

Dodaj komentarz