Foto 18.01

Zawsze po stronie mieszkańców.

Zlicytują ci mieszkanie własnościowe warte 150 tys złotych za 75 % jego wartości przy zaległości około 5 tys. złotych i jeszcze obciążą kosztami około 10 tysięcy!

 

Wiadomo, że pandemia wywołała kryzys finansowy, który uszczupli nasze finanse, jednak obecny rząd chyba tego nie dostrzega. Zadufany, zajęty okłamywaniem obywateli i wykorzystywaniem swoich przywilejów, zamierza wprowadzić ułatwienie możliwość zlicytowania każdego mieszkania własnościowego we wspólnocie mieszkaniowej.
Artykuł 16 przygotowanej przez rząd PiS z przystawkami ustawy „o własności lokali”, pozwala wspólnocie mieszkaniowej żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, jeśli właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat. Co istotne osobie, której mieszkanie zostało sprzedane, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
Sądy rożnie interpretują, słowo „długotrwale” i zdarza się, że odmawiają licytacji. Żeby pozbawić sąd „wątpliwości”. dług który doprowadza do licytacji ma wynosić równowartość, co najmniej dziewięciomiesięcznych opłat.
Oczywiście nie negujemy samej idei ustawy, bo opłaty są obowiązkowe i nasze stanowisko jest w takich sprawach jednoznaczne – powinno się je regulować zgodnie ze zobowiązaniami Ale ewentualne kary za niedotrzymanie powinny być adekwatne do przewinienia.
Przykładowo posiadasz lokal około 50m2/ wart 150 tys. złotych, comiesięcznie utrzymanie lokalu, które wnosisz na konto wspólnoty wynoszą 500 zł, tak więc po zmianie przepisów możesz spodziewać się licytacji twojego mieszkania za dług wynoszący około 5 tys. złotych. Dodatkowo dojdą koszty całej procedury i 75% wartości mieszkania przy pierwszej licytacji. W dobie pandemii (choć nie tylko) uważamy, że takie rozwiązania są niedopuszczalne. Dług w wysokości ok. 5.000 jest możliwy do spłacanie, np. przy zawarciu ugody. Przygotowana ustawa pozwoli na przejmowanie prywatnych własności w sposób spotykany dotąd jedynie przy lichwiarskich pożyczkach.
Nowa Demokracja TAK sprzeciwia się złej, wręcz gangsterskiej ustawie przygotowanej przez Zjednoczoną Prawicę! Proponujemy natomiast zastosowanie następujących zasad:
1. Wprowadzenie procentowego progu długu w odniesieniu do wartości mieszkania, które będzie licytowane na poziomie minimum 51% jego wartości.
2. Utworzenie skutecznego mechanizmu ugody przedsądowej tzw. windykacji miękkiej, która
w krótkotrwałych problemach finansowych, pozwała dłużnikowi spłacić zobowiązania bez dodatkowych kosztów sądowych (ugoda, rozłożenie na raty) Jak również windykacji należności zasądzonych, które z jednej strony zabezpieczą roszczenia wierzyciela czyli wspólnoty mieszkaniowej a z drugiej pozwolą na efektywne egzekwowanie długu bez wszczęcia procedury licytacji mieszkania za symboliczną kwotę (wpis na hipotekę, zobowiązanie komorników do działania itp.)
3. Wprowadzenie możliwości odkupienia przez gminę lokalu, w którym sytuacja materialna lokatorów pozwala na uzyskanie lokalu socjalnego, a nie mają oni możliwości regulowania opłat za posiadane mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej (np. przewlekła choroba, śmierć współmałżonka przez to znaczne obniżenie miesięcznego dochodu, długotrwałe bezrobocie) Osoba która posiada mieszkanie własnościowe również może wpaść w pętle zadłużenia z różnych przyczyn, wiadomo, że licytacja mieszkania własnościowego wiąże się z definitywną utratą „dachu nad głową”, co w większości przypadków stawia taką osobę w stan wykluczenia społecznego. Jednocześnie zostaje objęta systemem pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, noclegownie, itp.) Utrzymanie takiej osoby w dużej mierze jest oparte na środkach podatników. Proponujemy również wstępną restrukturyzację zobowiązań, która pozwoli osobie zmniejszyć podstawowe wydatki z tytułu opłat za mieszkanie oraz uchroni go od utraty mieszkania i pozwoli w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry