Zarząd Partii
Nowa Demokracja Tak

Marek Materek
Przewodniczący Zarządu Krajowego

Mateusz Lichosyt
Pierwszy Wiceprezes Partii

Patryk Straus
Wiceprezes Partii

Łukasz Konarski
Wiceprezes Partii

Justyna Przybył
Wiceprezes Partii

Piotr Chmielowski
Wiceprezes Partii

Dawid Litwin
Wiceprezes Partii

Joanna Winiarska
Skarbnik Partii

Marcin Gołębiowski
Sekretarz Partii