Ndtak7

Stosunki państwo – kościół

W odpowiedzi na postulaty „nowej partii liberalnej” które pojawiły się na stronie Senatora Wadima Tyszkiewicza zamieszczamy drugą część naszych propozycji, które tym razem dotyczą relacji państwo – kościół.
Jednocześnie dla pełnej jasności – nie jest to atak na żadną religię. Każdy obywatel ma prawo przynależności do wybranego Kościoła i wyznawać jego nauki.
Jednym zdaniem dziś temat, którego boi się podejmować większość partii politycznych. Chcąc brać odpowiedzialność, nie możemy się bać!

Stosunki państwo-kościół

1. Przyjęcie ustawy, która JEDNOZNACZNIE precyzowałaby stosowanie konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa w życiu publicznym.
2. Wsparcie państwa dla ochrony wolności religijnej w życiu prywatnym obywateli i ograniczenie roli religii w życiu publicznym.
3. Likwidacja Funduszu Kościelnego (za wyjątkiem wsparcia finansowego na rzecz ochrony zabytków).
4. Finansowanie kościołów z dobrowolnego podatku, który odprowadzaliby wraz z podatkami wierni (analogicznie do modelu funkcjonującego np. Niemczech).
5. Renegocjacja konkordatu.
6. Działalność gospodarcza i darowizny na rzecz kościołów regulowane na zasadach ogólnych, za wyjątkiem tradycyjnych datków (z limitem wysokości).
7. Religia w szkole wyłącznie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i jedynie na wniosek rodziców. Usunięcie oceny z religii ze świadectwa szkolnego. Likwidacja finansowania lekcji religii z budżetu.
8. Likwidacja finansowania kapelanów z budżetu.
9. Osoby pełniące funkcje publiczne mogą brać udział w uroczystościach kościelnych wyłącznie w ramach prywatnej praktyki religijnej.

Aktualizacja 20.04.2021r. PS. W związku z wieloma pytaniami dot. kwestii zerwania Konkordatu informujemy, że ci którzy go podpisywali w 1993 i ratyfikowali w 1998 zadbali o to, żeby zerwanie tegoż maksymalnie utrudnić. Więc od czegoś trzeba zacząć, choćby po to żeby znaleźć dodatkowe argumenty do dalszych działań.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry