Stanowisko w sprawie rządowych programów wspierania kultury w dobie pandemii.

opodatkowac cyfrowe korpo

Stanowisko w sprawie rządowych programów wspierania kultury w dobie pandemii

Sposób przyznawania dotacji obnaża systemową dysfunkcję naszego państwa w zakresie wspierania kultury.

Podstawowym problemem jest to, iż dotacje w części przeznaczonej na wsparcie artystów zamiast trafić bezpośrednio do najuboższych artystów i twórców, którzy w wyniku pandemii znaleźli się na skraju wegetacji, trafiły do przedsiębiorców.

Rozumiemy potrzebę wsparcia artystów, którzy ze względu na pandemię potrzebują – jak każdy inny pracownik, który nie może wykonywać swojej pracy – wsparcia państwa aby przeżyć.

Nie zgadzamy się jednak na wielomilionowe dotacje przyznawane w oparciu o niejasne kryteria czołowym gwiazdom estrady i ludziom, którzy nie są szanowani w środowisku artystów.

W związku z faktem, iż e sektor kultury w Polsce generuje 3,5 proc. PKB (czyli więcej niż rolnictwo lub górnictwo) uważamy że rząd powinien przyjąć pilne działania aby wspomóc twórców i artystów.

Dlatego proponujemy:

1) Opodatkować wielkie platformy internetowe takie jak m.in. Google, Apple, Facebook, Amazon i Netflix, a środki pozyskane z podatku przeznaczyć na dofinansowanie kultury

2) stworzyć listę podmiotów kultury ważnych dla narodu, które byłyby wspierane w pierwszej kolejności wraz z samorządowymi instytucjami artystycznymi

3) środki pomocowe przyznawać w oparciu o przejrzyste zasady i procedury, a do wyboru konkretnych podmiotów i projektów zaangażować wszystkie liczące się organizacje zrzeszające twórców

4) stworzyć mecenat promujący kulturę w mediach, transmisje sztuk teatralnych, koncertów symfonicznych itp.

5) promować nieodpłatnie w mediach publicznych polskich twórców kultury

6) pilnie zakończyć prace nad ustawą o statusie zawodowym artysty i stworzyć fundusz wspierania twórców

7) uruchomić rządowy program mikro-grantów w ramach którego twórcy i artyści prezentowali by w internecie swoje projekty, a o wyborze tych, które zostaną objęte finansowaniem decydowaliby bezpośrednio obywatele za pośrednictwem głosowania internetowego. Celem programu powinno być objęcie skromnymi dotacjami jak największego grona artystów i umożliwienie obywatelom decydowania o tym projekty jakich twórców i artystów chcieliby dofinansować ze swoich podatków

8) stworzenie polskiej platformy cyfrowej, na której wszyscy polscy artyści mogliby darmowo umieszczać i sprzedawać swoją twórczość w formie cyfrowej (długofalowo taka platforma mogłaby zostać zintegrowana z podobnymi projektami tworzonymi w innych krajach UE stając się jednym z narzędzi promocji kultury Europejskiej)

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry