Stanowisko NDtak w sprawie protestu rolników i sytuacji w rolnictwie.

logo

Rolnicy znowu wyszli na ulice i protestują przeciwko „ustawie tzw. „5-Kaczyńskiego”. Niestety protest ten ponownie pokazuje krótkowzroczność  polskiego rolnika.  

Warto podkreślić, że rolnicy to jedna z niewielu grup społecznych, która jest beneficjentem netto Wspólnej Polityki Rolnej w całej Unii Europejskiej.  Oprócz przychodów z działalności produkcyjnej, otrzymują subwencje i dotację na sprzęt oraz dopłaty do swojego areału bez względu na charakter produkcji.  Dodatkowym przywilejem rolników jest  niska składka emerytalna i zdrowotna, ponadto płacą oni podatek zryczałtowany.  W przypadku klęski urodzaju bądź innych klęsk jak susza, powódź, huragan  zawsze mogą liczyć na programy interwencyjne rządu w celu stabilizacji cen. To wszystko to są ich przywileje i prawa. A gdzie obowiązki ? W polskim parlamencie polski rolnik ma stałą reprezentację swoich interesów w postaci PSL.

Analizując kolejny protest tej grupy społecznej trzeba rozważyć ich pozycję względem innych grup zawodowych.  Polska wieś, polskie rolnictwo w ostatnich 3 dekadach przeszło wielką transformację i cechuje się obecnie wysokim stopniem agrotechniki i mechanizacji.  Obecnie większość rolników to przedsiębiorcy, którzy obracają milionami złotych. Gospodarstwa rolne mają dostępu do bardzo preferencyjnych kredytów z subwencjami państwowymi lub unijnymi,  z możliwością ich umarzania. Pytamy czy tak naprawdę ich pozycja jest aż tak zła?

Warto się przyjrzeć żądaniom rolniczym, gdyż pojawiają się one bardzo wybiórczo i są krótkowzroczne. Rolnik chce mieć stabilną cenę i zbyt bez jakichkolwiek działań.

Rolnicy nie powinny bać się globalizacji, wręcz przeciwnie bo globalizacja jest procesem obiektywnym i nie jest zagrożeniem, lecz szansą na eksport!

Unia Europejska jest regionalizacją integrującą i jest odpowiedzią na proces liberalizacji handlu WTO  w celu ochrony runku wewnętrznego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora rolnego partia Nowa Demokracja TAK proponuje pakiet  #4Agromarketing.

Agromarketing :

1) Proponujemy aby gospodarstwa rolne zrzeszały się w izbach rolnych, izbach regionalnych lub branżowych celem reprezentacji przed samorządem i administracją państwową.

2) Proponujemy aby gospodarstwa rolne zrzeszały się w sektorowych grupach i klastrach producenckich, celem ich integracji, oraz wyłonienia reprezentacji przed innymi podmiotami ładu gospodarczego (sektorowe izby rolne, grupy producentów, grupy zakupowe, klastry tematyczne, strategiczne i taktyczne). Zorganizowane grupy i organizacje rolników/producentów będą kontrolować sprzedaż produkcji z sektorem przetwórczym z zachowaniem wzajemnych interesów i długofalowej współpracy.

3) Wprowadzenie PIT i VAT dla gospodarstw rolnych działających ze wszystkimi prawami i obowiązkami podatkowymi. 
(zasada równości wobec prawa)

4) Wprowadzenie ZUS-u dla rolników jak dla jednoosobowej działalności gospodarczej.  

Warto podkreślić, że polski rolnik ma dostęp do 400 milionowego zorganizowanego rynku zbytu.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry