Ndtak1

Nasze propozycje zmian systemowych.

W odpowiedzi na postulaty „nowej partii liberalnej”, które pojawiły się na stronie Senatora Wadima Tyszkiewicza, zamieszczamy pierwszą część naszych propozycji, które w pewnych punktach zazębiają się z propozycjami zmieszczonymi przez Senatora Tyszkiewicza.

Będziemy publikować pakiety propozycji w kolejnych działach.

Na początek 6 propozycji zmian systemowych:

1. Likwidacja Senatu i utworzenie w jego miejsce Izby Samorządowej, którą tworzyliby prezydenci miast pow. 50 tys. mieszkańców oraz reprezentanci Sejmików Wojewódzkich. Celem tej zmiany byłoby zwiększenie wpływu samorządów na stanowione w Polsce prawo, które dziś często nie uwzględnia realiów życia Polaków w ich małych ojczyznach.

2. Wprowadzenie możliwości głosowania przez Internet we wszystkich wyborach oraz zagwarantowanie obywatelom możliwości zbierania poparcia dla inicjatyw referendalnych i ustawodawczych drogą elektroniczną. Celem jest zwiększenie partycypacji i ułatwienie korzystania obywatelom z czynnego prawa wyborczego.

3. Obniżenie progu poparcia dla referendum ogólnokrajowego do 250tys podpisów oraz wprowadzenie veta obywatelskiego (referendum abrogacyjnego) pozwalającego na zablokowanie dowolnej ustawy którą obywatele uznają za szkodliwą na drodze referendum, po uzbieraniu 250tys podpisów.

4. Ograniczenie przywilejów wynikających z immunitetów.

5. Obniżenie progu wyborczego do 3 procent aby poszerzyć pluralizm polityczny w Parlamencie i reprezentatywność parlamentu względem poglądów obywateli. Zniesienie obowiązku rejestracji komitetów wyborczych w każdym okręgu oddzielnie. Zamiast tego w wyborach parlamentarnych rejestracja jednego komitetu ogólnopolskiego.

6. Ograniczenie finansowania partii z budżetu. Partie które przekraczają 3% próg będą otrzymywać minimalną subwencję na prowadzenie działalności statutowej, której wysokość będzie równa dla wszystkich partii. Pozostałe środki finansowe partie będą pozyskiwać z darowizn i składek od członków i sympatyków. Lista darczyńców i wysokość wpłat jakie otrzymają partie ma być jawna i dostępna dla wszystkich w Internecie.

———————————————–

Zachęcamy do komentowania i zgłaszania swoich uwag. Mamy nadzieję iż nasze propozycje staną się punktem wyjścia do stworzenia prawdziwie obywatelskiego programu.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry