Metodyka przyjmowania kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W latach 2001-2011prowadziłem telefon zaufania gdzie informowałem pokrzywdzonych przez Inspekcję Sanitarną o ich prawach i metodach przeciwdziałania nadużyciom z ich strony. (Ilekroć w tekście pojawi się skrót PIS oznaczać on będzie: Państwową Inspekcję Sanitarną).

Niewłaściwe zachowania kontrolerów PIS w latach 2001-2010 dotyczyły głównie relacji z małymi gabinetami lekarskimi i jednostkami prywatnych przedszkoli. Tam gdzie kontrolowani byli w stanie skutecznie się bronić prawnie, kontrole z reguły były łagodne.

Od 2010r. rozpoczęto wprowadzać zmiany na lepsze ukrócając sobie państwo kontrolerów. Zawdzięczamy to GIS panu Przemysławowi Bilińskiemu, a od 2011r. jego następcy panu Markowi Posobkiewiczowi, z którym miałem zaszczyt blisko współpracować z perspektywy Komisji Zdrowia w latach 2011-2015. Drodzy czytelnicy zwracam uwagę, że podczas ich przewodniczenia PIS nie dochodziło do żadnych nadużyć. A społeczeństwo czuło się bezpiecznie.

Obecnie dzięki rządzącym wracają stare metody zastraszania i prześladowania przedsiębiorców, PIS jako narzędzie wywierania presji na społeczeństwo.
Odświeżyłem stare zapisy ze stron SPiDS. I oto kilka rad dla wszystkich przedsiębiorców:

1) W pierwszej kolejności należy otworzyć i przeczytać link:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-przygotowac-sie-do-kontroli-w-firmie/szczegolne-zasady-przeprowadzania-kontroli-w-firmach

Zasady dotyczące kontroli PIS są czwarte w kolejności.

2) Po zapoznaniu się w/w linkiem należy spokojnie oczekiwać na kontrolę.

3) Kontrole planowe regulują zasady o których przeczytaliście w zasadach powyżej.

4) Kontrolerzy wchodzą do zakładu pracy:
a) Bezwzględnie powinni się wylegitymować się legitymacjami służbowymi okazując je przy wejściu. Kontrola może się odbywać wyłącznie w obecności właściciela firmy lub osoby upoważnionej przez właściciela do przyjęcia kontroli. W przypadku gdy byliśmy prawidłowo poinformowani o kontroli jednak uniemożliwiamy ją swoją nieobecnością tzn. jesteśmy nieobecni lub nie wyznaczyliśmy osoby upoważnionej możemy zostać ukarani. Gdy okażą legitymacje służbowe sugeruję spisać nazwiska i numery legitymacji. Można je fotografować i nagrywać! Warto zawsze też zrobić zdjęcia kontrolerom. Uwaga! Gdy tego odmówią bądź będą aroganccy natychmiast wyrzucamy za drzwi i co ważne informujemy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji. Następnie dzwonimy po Policję. Gdy kontrolerzy się oddalą nie ma sensu aby przyjeżdżała policja. Jednak gdy będą stali pod drzwiami interwencja policji jest niezbędna aby spisać protokół z zajścia. Na podstawie policyjnego protokołu skierujemy sprawę do sądu.

b) Po prawidłowym wylegitymowaniu i zrobieniu zdjęć, prosimy o „Upoważnienie do przeprowadzenie kontroli”. Często dają je w raz z legitymacjami. To bardzo ważny dokument! Jest to przepustka do przeprowadzenia kontroli. Kontrolowanego interesują dwie rzeczy: nazwiska kontrolerów muszą być zgodne z legitymacjami obecnych kontrolerów i przedmiot kontroli. Gdy dokument został dostarczony na warunkach ogólnych to mieliśmy aż nadto czasu aby się z nim zapoznać. Nie spotkałem się aby został wpisany przedmiot kontroli niezgodny z prawem. Upoważnienie jest dla nas, tak więc sobie je zostawiamy. Nie należy zakładać niecnych czy złośliwych działań PIS po prostu ułatwić tak awizowaną kontrolę! W tym przypadku kontrola może dotyczyć wyłącznie czynności opisanych w upoważnieniu!

c) Kontrole bez wcześniej dostarczonego upoważnienia mogą się również odbywać ale wyłącznie w zakresie bezpieczeństwa żywności! Postępujemy wtedy następująco: Legitymowanie oczywiście przy wejściu! Gdy kontroler informuje, że nie posiada upoważnienia. Pytamy czego ma dotyczyć kontrola! Ten moment warto uwiecznić nagraniem. Gdy pada odpowiedź , że jeszcze nie wie albo odpowiedź jest wymijająca lub zastraszająca ( dziś najczęstsze) natychmiast usuwamy kontrolerów z obiektu i informujemy organy jw. Warto mieć nagranie w sądzie będzie dowodem. Gdy jednak spotkamy się z profesjonalnym wytłumaczeniem celu kontroli to jesteśmy zobowiązani udostępnić pomieszczenia i sugeruję naprawdę solidnie współpracować przy kontroli.

d) Zakończenie kontroli: zawsze po zakończeniu kontroli zostaje sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach należy dopilnować aby treści w nim zawarte były prawdziwe. Tu również może dochodzić do złośliwych przekłamań. Jeżeli w protokole znajdują się zapisy prawdziwe nie do podważenia to go podpisujemy, gdy mamy do czynienia z fantazjami to oczywiście nie podpisujemy i z dokumentacją video i protokołem udajemy się do prawnika w celu wytoczenia procesu. Poświadczenie nieprawdy przez kontrolerów zgodnie z prawem jest karane.

e) Najważniejsze jest to aby rozumieć, że PIS powinien działać na naszą korzyść tzn. eliminować zagrożenia sanitarne z rynku. Dlatego sugeruję pełne otwarcie i zachowywanie pełnej kultury w relacji z pracownikami organu Państwa PIS. Należy unikać złośliwości i arogancji wobec wykonujących pracę kontrolerów.

f) Nieakceptowalnie i karane są zachowania polegające na utrudnianiu kontroli bądź szykanowaniu kontrolerów.

g) Biorę pełną odpowiedzialność za treści porad i metody postępowania. Informuję jednak, że nie pomagamy osobom naruszającym prawo bądź zachowującym się niestosownie wobec przedstawicieli organów państwa.

Z poważaniem,
Piotr Chmielowski

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry