Prawdziwy patriota nie dzieli Polaków

Marek Poznański

O mandat senatora będzie ubiegał się w okręgu wyborczym nr 91, obejmującym obszar miasta na prawach powiatu: Poznania.

 
Marek Poznański jest przedsiębiorcą, archeologiem, numizmatykiem i pilotem.
 
Poseł na Sejm VII kadencji. 
 
W Sejmie został członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, objął funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Podkomisji stałej do spraw młodzieży. 
 
Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest członkiem organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Od 2016 do 2022 r. pracował w lubelskim Urzędzie Miasta, pełniąc funkcję menadżera śródmieścia. 
 
Mąż i ojciec trójki dzieci. Niezależny politycznie i finansowo.
 
„Decyduję się na start w okręgu wyborczym nr 91, ponieważ chcę skutecznie działać na rzecz mieszkańców Poznania. Jestem człowiekiem spoza lokalnego układu politycznego, co uważam za duży atut. Zależy mi na skutecznej pracy w parlamencie, która pozwoli na dalszy rozwój miasta i całego regionu” – mówi Marek Poznański.