Prawdziwy Patriota nie dzieli Polaków

dr Marcin Nowak

Dr Marcin Nowak jest wieloletnim samorządowcem. Od 2006 roku zasiada w Radzie Miasta Lublin – jest radnym czterech kadencji. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Pracownik naukowy lubelskich uczelni wyższych: w poprzednich latach Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodkowskiej, obecnie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Dr Marcin Nowak prowadzi zajęcia z obszarów ekonomii, zarządzania, stosunków  międzynarodowych i administracji.


Przystąpiłem do Ruchu, gdyż uważam, że ludzie związani z samorządem są jedyną szansą na uzdrowienie polskiego życia publicznego, a Prezydent Marek Materek jest osobą, która gwarantuje budowę silnego społeczeństwa obywatelskiego i lepszej, wspólnej Polski.
Polska potrzebuje liderów nowego pokolenia, wywodzących się z samorządu, jako rdzenia demokracji obywatelskiej i partycypacji społecznej. Prezydent Materek jest człowiekiem, który swoją aktywnością, wyrazistością i efektami w działalności publicznej udowadnia, że jest to możliwe. Nie stoją za nim wyłącznie słowa, tylko konkrety i wymierne efekty, które ze szczebla samorządowego należy przetransferować do polityki krajowej.