Prawdziwy patriota nie dzieli Polaków

Maciej Sitarek

Maciej Sitarek jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale ekonomicznym, MBA w Lapland University of Applied Sciences.
Przed rozpoczęciem pracy w samorządzie pracował w agencji Reuters jako analityk rynku Ameryki Łacińskiej a także prowadził własną działalność gospodarczą.
Biegle włada trzema językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim. Jest jednym z liderów miast dobrego życia Cittaslow.


Maciej Sitarek w 2014 roku jako kandydat niezależny wygrał wybory na Burmistrza Lidzbarka, zostając tym samym najmłodszym włodarzem w województwie warmińsko-mazurskim. Wprowadził autorski program stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, utworzył jedną z nielicznych w Polsce samorządową opiekę ambulatoryjną. Był jednym z pionierów we wprowadzaniu elektromobilności.


Mieszkańcy Miasta i Gminy Lidzbark w 2018 roku ponownie powierzyli funkcję Burmistrza Maciejowi Sitarkowi.

„Dlatego dołączyłem do Ruchu MM? Cenię sobie współpracę z osobami które konsekwentnie realizują wyznaczone przez siebie cele. Członkowie ruchu to osoby ambitne i pracowite. Osoby które nie mówią o swojej pracy ale to ich praca mówi o nich. Widzę wiele korzyści dla mojej społeczności z naszej kooperacji. Dziękuję za dostrzeżenie mojej osoby i zaproszenie do tego elitarnego grona.”