Nw tak baner www 16 04 2020 2 (1)

DEKLARACJA IDEOWA PARTII NOWA DEMOKRACJA – TAK!

Fundamentalnym wyzwaniem dzisiejszej Polski jest Demokracja. Demokracja prawdziwa i powszechna. Demokracja w której, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. Pomimo tego, że od niemal 30 lat wiele osób mówi o takiej demokracji, wciąż brakuje tych, którzy autentycznie chcieliby i potrafili ją w Polsce wprowadzić.

Nie jest to oczywiście ani proste ani łatwe. Na całym świecie mamy zaledwie 22 państwa określane jako państwa pełnej demokracji. Jeszcze mniej takich które gotowe są wdrażać elementy demokracji bezpośredniej. Według corocznego indeksu demokracji sporządzanego przez The Economist, Polska określana jest jako państwo „Wadliwej demokracji” i w 2019 roku zajmowała dopiero 57 pozycję, gorszą nawet niż Ghana, Filipiny czy Kolumbia. Co gorsza w wyniku nieodpowiedzialnej polityki obecnych władz kondycja polskiej demokracji z roku na rok się pogarsza.

Uważamy, że my Polacy jesteśmy narodem ceniącym wolność i demokrację. Chęć współdecydowania o losach naszej wspólnoty jest nieodłączną cechą naszej kultury, a historia naszego narodu pokazała, że nie raz byliśmy skłonni podjąć heroiczną walkę w obronie wolności i demokracji.

Współczesna Polska uczyniła z demokracji fundament swej państwowości. Niestety w ostatniej dekadzie zamiast wzmacniać ten fundament i starać się pogłębiać demokracje, władze naszego kraju obrały przeciwną drogę i rozpoczęły przykry proces jej niszczenia.

Uważamy, że należy się temu szkodliwemu procesowi przeciwstawić. W przeciwieństwie jednak do innych sił politycznych postulujemy nie tylko powstrzymanie trwającej destrukcji, ale też rozpoczęcie procesu budowy nowej demokracji: angażującej wszystkich obywateli, bardziej bezpośredniej i nowoczesnej.

Chcemy demokracji, w której będą uczestniczyć wszyscy obywatele. Nie zgadzamy się z tym, że bierność połowy narodu to norma z którą należy się pogodzić. Pora na większą partycypację i zaangażowanie społeczne.

Chcemy demokracji która będzie możliwie najszerzej oparta na mechanizmach bezpośrednich. Szczególnie na poziomie lokalnym obywatele powinni mieć prawo bezpośrednio wpływać na decyzje podejmowane przez samorządy.

Chcemy wreszcie demokracji nowoczesnej. Takiej która będzie korzystać ze zdobyczy techniki umożliwiając obywatelom współdecydować o losie państwa w sposób bezpieczny, prosty i szybki. Pora na pełną cyfryzację demokracji i głosowanie przez Internet.

Musimy zatem nie tylko powstrzymać szkodliwe procesy niszczące demokrację jaką do tej pory udało się Polakom wywalczyć, ale też zdobyć się na odwagę by rozpocząć proces budowy nowej demokracji – demokracji ma miarę XXI wieku.

Jeśli nie wykorzystamy tej wyjątkowej okazji teraz, może się w pewnym momencie okazać, że jedyne co nas czeka w przyszłości to nowa wersja cyfrowego autorytaryzmu.

Naszym celem jest pełna współpraca wszystkich Polaków. Młodych i starszych. Kobiet i mężczyzn. Tych którzy myślą o sobie jako o lewicy i tych którzy uważają się za prawicę. Wszyscy jesteśmy częścią tej samej wspólnoty i pora byśmy wszyscy wspólnie wzięli za nią odpowiedzialność. Byśmy wspólnie podjęli walkę o lepsze jutro.

Dlatego, zdecydowaliśmy się na powołanie nowej siły politycznej, która gotowa jest walczyć z nową dyktaturą w która zmienia się dzisiejsza Polska. Siły, która chce nowej, pełniejszej i nowoczesnej demokracji. Siły, która będzie zdeterminowana bronić i poszerzać wolności obywatelskie.

Odrzucamy sztuczne konflikty i podziały przeszłości, które przez tyle lat nie przyniosły nic dobrego Polakom. Zamiast tego będziemy pracować na rzecz nowej, lepszej Polski. Poprzez tą wspólną prace, będziemy angażować wszystkich Polaków – bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, poglądy polityczne, orientację czy płeć. Pokonamy szkodliwe podziały i zażegnamy bezproduktywne spory które marnotrawią energię naszego narodu.

Nowa Demokracja to polityczna siła, która stara się przekroczyć podziały wznoszone przez dotychczasowe ugrupowania kształtujące polską rzeczywistość. Będziemy starać się pokonać fałszywą opozycję pomiędzy państwem a obywatelami, pomiędzy suwerennością a otwartością na współprace międzynarodową, pomiędzy postępem a tradycją, pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem.

Wszystkich tych, którzy podzielają naszą troskę o przyszłość; tych którzy chcą politycznej odnowy naszego kraju, tych którym bliskie są wartości takie jak wolność, wspólnota i demokracja; zapraszamy w nasze szeregi.

My zaś ze swojej strony składamy obietnicę, że:

– zawsze będziemy służyć prawdziwym interesom narodu, które wykraczają poza wąsko rozumiane podziały na prawice i lewicę.

– zawsze będziemy uważać wszystkich Polaków za równych i posiadających niezbywalne prawo współdecydowania o losach narodu

– zawsze będziemy walczyć z ograniczaniem praw obywatelskich

– zawsze będziemy dążyć, by gorzej sytuowani obywatele mieli możliwości poprawy swojej sytuacji ekonomicznej i społecznej

– poświęcimy wszystkie swoje siły, talenty, doświadczenie, wiedzę i entuzjazm dla jak najszybszego rozwoju Polski – zarówno ekonomicznego jak i społecznego

– będziemy dbać o środowisko naturalne i jego zasoby

– będziemy dążyć do transformacji energetycznej kraju, tak aby nasza gospodarka była nowoczesna i przyjazna dla klimatu

– będziemy opierać strategię obronną w pierwszej kolejności na sile naszej własnych armii. Chcemy Polski bezpiecznej i silnej, bo tylko taka Polska będzie szanowana przez wszystkich, bez potrzeby proszenia innych o ochronę. Nasze uczestnictwo w sojuszach ma być wyrazem woli współpracy i chęcią uczestnictwa we wspólnocie międzynarodowej, a nie reakcją na strach przed sąsiadami. Odrzucamy idee Polski jako państwa frontowego w wojnach wzniecanych za naszymi plecami

– będziemy budować współprace ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Chcemy Polski, która będzie sercem Europy, łączącym północ z południem i wschód z zachodem

– będziemy szanować zarówno własność prywatną jak i państwową, wspierając jednocześnie spółdzielczość i wszelkie formy współpracy między obywatelami

– wszelkie nadwyżki budżetowe będziemy inwestować w przyszłość naszego kraju, tak aby Polska była nowoczesnym państwem wykształconych ludzi, traktujących swoją tradycję i historię jako potencjał i gwarancję lepszego jutra oraz nie bojących się korzystać z innowacji i odkryć jakie przynosi przyszłość

– zawsze będziemy bronić zarówno wolności gospodarczych jak i praw pracowniczych, bo tylko dzięki prawdziwej współpracy między pracownikami i pracodawcami, uwzględniającej interesy i możliwości obu stron, możliwe jest odblokowanie potencjału gospodarczego Polski. Każdy obywatel Polski powinien mieć możliwość samodzielnie decydować o swojej roli i korzystać z owoców rozwoju gospodarczego kraju. Każdy obywatel powinien mieć zagwarantowane bezpieczeństwo socjalne i bez obaw myśleć o przyszłości swojej i swoich dzieci.

Zarząd Nowej Demokracji:

Przewodniczący:
Piotr Chmielowski

Img 0109 pp

Wiceprzewodniczący:

Artur Górczyński

Stronka

 

_____________________________________________

Maciej Banaszak

Ja

_____________________________________________

Elżbieta Długołęcka

_____________________________________________

Sekretarz:

 

_____________________________________________

Pamięci Naszego Przyjaciela i współzałożyciela partii Nowa Demokracja TAK

Michał Korol

Michał 2

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry