Prawdziwy patriota nie dzieli Polaków

Dariusz Loranty

Dariusz Loranty, czołowy negocjator policyjny w III RP, publicysta, komentator medialny, nauczyciel  akademicki.
Pod koniec lat 80. związał się z podziemną Solidarnością w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1992 roku rozpoczął pracę w policji. Jako dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych Komendy Stołecznej Policji pracował przy ok. 50 porwaniach dla okupu; odpowiadał za negocjacje ze sprawcami wymuszeń, samobójcami.

Był pierwowzorem postaci „Gebelsa” w filmie „Pitbull”. W 2008 roku odszedł ze służby w stopniu nadkomisarza.
Od 2011 jest biegłym sądowym z zakresu terroru kryminalnego oraz negocjacji policyjnych i kryzysowych, a także mediatorem sądowym ds. karnych. Był ekspertem połączonych komisji sejmowych ds. stanowienia prawa i spraw wewnętrznych.

Jako nauczyciel akademicki wykładał przedmioty związane z zagadnieniem terroryzmu, bezpieczeństwa, negocjacjami m.in. w AON, UAM, UW, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 2014 jest starszym wykładowcą w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.