Rosja mapa

Co z tą Rosją?

Po niecałych dwóch tygodniach brutalnej agresji Rosji na Ukrainę i pogwałcenia cywilizacyjnych reguł współistnienia państw i narodów, Rosja stoi przed kilkoma klęskami.

  1. Klęską militarną, która zostanie zadana przez kilkunastokrotnie mniejszą armię państwa, które Rosja postanowiła „zdenazyfikować”,
  2. Klęską ekonomiczną – gospodarka rosyjska była oparta głównie na eksporcie surowców strategicznych,
  3. Klęską społeczną – ponieważ młode generacje Rosjan, przyzwyczajone do otwartości i swobody komunikacji, zrozumiały, że wrzód, którym jest rosyjski faszyzm i sowietyzm, nie przystoi do XXI wieku,
  4. Klęską moralną – kiedy społeczeństwo rosyjskie zrozumie, że przez ostatnie 100 lat żyło w systemie faszystowskim i świadomie lub nieświadomie wybierało kolejnych lokalnych „dyktatorków” pokroju Putina.

Te klęski cywilizowany świat musi wykorzystać. W pierwszej kolejności, dla dobra samych Rosjan. Dopiero w drugiej kolejności – w kwestii zabezpieczenia całego świata przed rosyjskim imperializmem.

Co należy uczynić?

Już dzisiaj trzeba postawić twarde warunki terytorialne Rosji. To znaczy, bezapelacyjny zwrot państwom ograbionym z terytorium:

  1. Karelii –Finlandii,
  2. Obwodu Kaliningradzkiego – Niemcom,
  3. Abchazji i Osetii – Gruzji,
  4. Wysp Kurylskich – Japonii,
  5. Obwodów Ługańskiego i Donbaskiego – Ukrainie.

Kwestia Krymu jest poza dyskusją – zwrot jest oczywisty. Dodatkowo proponujemy wprowadzić na Krymie „Russian Free Zone” na 25 lat – czyli całkowity zakaz przebywania i aktywności obywateli Rosji na Krymie. W szczególności ma to dotyczyć prowadzenia działalności gospodarczych, posiadania i korzystania z nieruchomości i innych składników majątku, posiadania kont bankowych i rezerw finansowych.

Ze względu na agresywny charakter funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, należy wydzielić tereny wokół Morza Czarnego i Kaukazu jako tereny zdemilitaryzowane i odciąć je od Rosji, poprzez stworzenie bezpośredniej granicy Ukrainy i Kazachstanu w formie „korytarza”. Tereny te powinny być administrowane międzynarodowo przez ONZ i całkowicie zdemilitaryzowane.

W jaki sposób wymusić te rozwiązania?

Należy stworzyć całkowite embargo na jakiekolwiek dostawy do i z Rosji. W przypadku gdy któreś państwo lub firma nie zastosuje się do tych sankcji, izolować je i potraktować na rosyjskich warunkach.

Należy wprowadzić bezwzględny zakaz podróży międzynarodowych dla Rosjan na terenie całego świata. Kraje, które nie zastosują się do tego, należy obłożyć sankcjami. Opis sankcji i przywracania praworządności przedstawimy w następnym artykule.

Jeżeli Rosja zamierza eksportować surowce, w tym nośniki energii, to należy to umożliwić, jednak w regulowanych cenach i w sposób reglamentowany. Na przykład, dla ropy naftowej, cena za baryłkę powinna wynosić 12 euro (jest to cena poniżej kosztów produkcji), dla gazu ziemnego – cena 80 euro za 1000 m3. Te kwoty otrzyma Rosja, a rzeczywista cena dla nabywcy będzie trzykrotnie wyższa, a różnice będą odprowadzane na Fundusz Odbudowy Ukrainy.

Kwestia zakupu surowców od Rosji przez Unię Europejską będzie realizowana centralnie, na podstawie zgłaszanych potrzeb i żądań poszczególnych krajów członkowskich. I realizowana według parytetu ludnościowego. W ten sposób strona rosyjska nie będzie mogła prowadzić polityki  dostaw dla różnych krajów członkowskich Unii.

Aby zapewnić przejrzystość transakcji i przesyłu surowców, wszystkie one będą realizowane przez specjalnie powołaną giełdę z siedzibą  początkowo w Warszawie, która z czasem zostanie przeniesiona do Kijowa.

To samo dotyczy produktów przemysłowych, żywności, lekarstw i wszystkiego. Ceny transakcyjne, po zgodzie na zakup przez stronę rosyjską, będą powiększone o 25% a podatek ten będzie stanowił środki przekazywane na odbudowę Ukrainy i innych, wcześniej zniszczonych przez Rosję terenów.

Należy wprowadzić bezwzględny zakaz lotów samolotów rosyjskich gdziekolwiek na świecie, a w przypadku naruszania przestrzeni powietrznej, samolot powinien być bezwzględnie zestrzelony.

Wszelkie udziały w firmach, własność w nieruchomościach i innych majątkach w wolnym świecie powinny być poddane ocenie legalności – wszelkie środki nabyte za określone polityczne sympatie i współpracę z faszystowską władzą powinny być skonfiskowane i przekazane na rzecz skarbu danego państwa.

Rosja na zawsze ma być wykluczona jako członek ONZ. Może jedynie zasiadać jako obserwator.

Statki handlowe floty rosyjskiej nie mogą zawijać do portów krajów trzecich.

Oprócz utraty terytorium i szeregu sankcji gospodarczych, należy stworzyć warunki do następujących rozwiązań:

– gwarancja nadawania 3 programów ogólnokrajowych redagowanych w języku rosyjskim prowadzonych pod auspicjami Reuters, BBC i ARD,

– gwarancja funkcjonowania w sieci krajowej 10 niezależnych stacji rosyjskich.

– objęcie krajowych rosyjskich mediów „cenzurą” mówienia prawdy. W momencie, gdy dojdzie do emisji materiałów kłamliwych, nieprawdziwych lub wychwalających zbrodniarzy (Stalina, Putina) – likwidacja stacji i kroki prawne.

Jeżeli cudzoziemiec popełni przestępstwo, nie będzie mógł być sądzony w Rosji. Należy zagwarantować sprawcy prawo do obrony, niezawisłości i praworządności procesu. Strona rosyjska będzie mogła być oskarżycielem.

Każdy obywatel Rosji, skazany prawomocnie przez rosyjski sąd, ma mieć prawo i skuteczną możliwość odwołania się do trybunału międzynarodowego. Jeżeli w wyniku postępowania trybunał uzna, że odwołujący się został skazany niesłusznie, to rosyjski sędzia orzekający o winie traci dożywotnio wykształcenie prawnicze i prawo do wykonywania zawodów prawniczych.

Należy obowiązkowo wprowadzić odpowiedzialność finansową sędziów i urzędników administracji państwowej za udowodnione błędne decyzje i wyroki.

Rosja będzie miała bezwzględny obowiązek wydawania na życzenie trybunałów lub sądów innych krajów osób przebywających na terenie Rosji.

Do czasu wypełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków należy wprowadzić bezwzględny zakaz udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowym świecie sportu.

Ten zakres sankcji i postępowania z krajem „bandyckim”, jakim w tej chwili jest Rosja, będzie mógł ulec zmianie dopiero po spełnieniu wszystkich stawianych oczekiwań i pełnej spłacie wszystkich reparacji, w tym historycznych.

 

foto: wikipedia

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry